Dreame - YUTERIA (Beauty and the Beast Retelling)
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

YUTERIA (Beauty and the Beast Retelling)
book-rating-imgREADING AGE 12+
Kyrian18
Fantasy
ABSTRACT
DAILY UPDATE
Ikinulong ang imortal na si Cythe, anak ni Eros - ang diyos ng Pag-ibig, sa kaharian ng Yuteria na matatagpuan sa kuwentong-ada o fairtales bilang kaparusahan sa kaniyang pagkakamali. Sa taong 2020, bibigyan siya ng kalayaang makaharap sa mundo ng mga tao ang lalaking minsan na niyang isinumpang maging halimaw. Sa pagkakataong ito, kinakailangan na niyang tapusin ang naudlot niyang misyon at itama ang bawat pagkakamali niya noon. Ang kaniyang hangarin ay mahanap ang reincarnated body ng prinsipeng ito at masagip sa nakatakdang oras. Makakaya kayang harapin ni Cythe ang kaniyang kasalanan sa nakaraan kung ang lahat ng kaniyang pagdurusa ay muling mananariwa sa makabagong panahon?

Library

Discover

Genre

Me