Dreame - Desires Of Pleasure
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Desires Of Pleasure
book-rating-imgREADING AGE 18+
R. Haven
Romance
ABSTRACT
⚠️ TRIGGER WARNING ⚠️ THERE IS A MENTION OF s*x, VIOLENCE, DEATH AND CURSE WORDS. READERS 17 AND BELOW ADVISED NOT TO PROCEED. Irene and Sebastian are both in a long-term relationship when they met.Mula sa isang gabi ng pagkakamali, naging parang balon na hindi na sila makaahon. Hanggang saan dadalhin si Irene at Sebastian ng kanilang pagmamahal na nagsimula sa mapusok at mainit na gabi? Hanggang saan nila kayang ipaglaban ang relasyon na sila mismo ay nasasaktan? Abangan.

Library

Discover

Genre

Me