Dreame - MY THIRTEEN YEARS OF BEING MARRIED. (MANEBKC 1-2 SEQUEL)
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

MY THIRTEEN YEARS OF BEING MARRIED. (MANEBKC 1-2 SEQUEL)
book-rating-imgREADING AGE 16+
Jhuennstorm
Romance
ABSTRACT
DAILY UPDATE
After Thirteen years of being Married, masasabi na ba ng Isang mag-asawa na nalampasan na nila ang mga Pagsubok? nagawa na ba nila ang mga bagay sa loob ng thirteen years? Sa buhay mag-asawa nila Ally at Frits, masasabi ba nila tapos na ang problema nila? wala na ba silang mabibigat na pagsubok na pagdadaanan O wala na ba silang masasayang na luha? alamin natin yan sa Huling kwento ni Allyson Ramirez at Frits Santiago.

Library

Discover

Genre

Me