Dreame - Sampung Araw Sa Garay
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Sampung Araw Sa Garay
book-rating-imgREADING AGE 16+
LiaCollargaSiosa
Suspense/Thriller
ABSTRACT
Nag-leave si Lester sa trabaho niya ng sampong araw. 'Yun ang unang beses na makakaranas siya ng kasiyahan sa bayan na kinalakihan niya. Umuwi siya para maki-fiesta. Umuwi siya para mag-saya. Pero hindi niya inaasahan na ang masayang inaakala niya ay magiging misteryo dahil sa babaeng nagpapakita sa kanya. Babaeng naka bistidang puti at babaeng duguan. Sino siya? Bakit siya nagpapakita sa kanya? Humihingi ba siya ng tulong.... O Isasama na siya nito sa kabilang buhay?

Library

Discover

Genre

Me