Dreame - แสนร้ายพ่ายเสน่หา
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

แสนร้ายพ่ายเสน่หา
book-rating-imgREADING AGE 18+
พวงชมพู
Romance
ABSTRACT
DAILY UPDATE
“ปล่อยรินค่ะคุณราช” หญิงสาวร้องขึ้นเมื่อได้เห็นใบหน้าของคนที่กระชากเธอเอาไว้ได้อย่างชัดเจนซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนเลย นอกเสียจากว่าที่สามีอย่างเหมราชที่ประกาศก้องตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหน้าว่าไม่ต้องการให้เธอนั้นเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของเขา

Library

Discover

Genre

Me