Dreame - My Darling Brat (Complete)
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

My Darling Brat (Complete)
book-rating-imgREADING AGE 16+
Belle Feliz
Romance
ABSTRACT
DAILY UPDATE
Phylbert had loved Jace since forever. Sa palagay niya ay wala na siyang ibang mamahalin kundi ito lamang. Anong saya niya nang matupad ang pangarap niya na maangkin ito. She had loved him with all of her heart. Ginawa niya ang lahat upang maging masaya ito sa relasyon nila. Ngunit isang araw ay nalaman niya na hindi pala siya ang totoong iniibig nito kundi ang kanyang matalik na kaibigan. Ginawa lamang siya nitong panakip-butas. Nasaktan siya nang labis. Pagkatapos niya itong sukuan ay nagdesisyon siyang lumayo na lang at paghilumin ang mga sugat na nilikha nito sa puso niya. Hindi naglaon ay nagawa rin nilang maging magkaibigan kahit magkalayo sila. Naghilom ang mga sugat at nagawa niyang magmahal ng iba. Akala niya ay maayos na sila, ngunit sa muli nilang pagkikita pagkatapos ng limang taong pagkakalayo ay napagtanto niyang hindi pa rin siya lubusang nakakawala sa pag-ibig niya rito.

Library

Discover

Genre

Me