Dreame - สาปพิศวาส
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

สาปพิศวาส
book-rating-imgREADING AGE 18+
บุษบาหนึ่งหรัด
Steamy Stories
ABSTRACT
DAILY UPDATE
เพราะความคิดจิตใจอคติ ทำให้พัชราภาถูกสาปเป็นสาวสวยร่านราคะ ที่มีชีวิตเป็นอมตะ เธอจึงต้องทนทุกข์ทรมานกับการพลัดพรากจากคนที่รักเธอครั้งแล้วครั้งเล่า และไม่อาจรักผู้ชายคนไหนได้อีก จนกว่าจะพบเจอกับความรักแท้

Library

Discover

Genre

Me