Dreame - Secret Academy
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Secret Academy
book-rating-imgREADING AGE 12+
Redeeagle Wattpad
Fantasy
ABSTRACT
DAILY UPDATE
Isang paaralan na hindi para sa lahat. Bilang lamang ang may alam. Ang paaralan para sa mga kakaibang nilalang. Mutant. Agata, isang kabataang babae na napag-alamang hindi siya katulad ng iilan. Sa tulong ng kanyang ina ay nalaman niyang siya ay isang mutant. Sa pagpasok niya rito ay unti unti niyang nahahalata na may kakaiba, may hindi tama. Until she founs out the truth that lies in her beloved Academy Will she faced the truth or be blindfolded by lies?

Library

Discover

Genre

Me