Dreame - Married with the Engineer (Coleman Series #3)
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Married with the Engineer (Coleman Series #3)
book-rating-imgREADING AGE 18+
Jarm Mijares
Romance
ABSTRACT
DAILY UPDATE
Coleman Series #3 - Luke Archer Coleman WARNING: This story contains mature scenes that only suitable for legal ages. #COMPLETED #VIPSTORY Si Isabelle Montenegro ay isang babaeng sawang-sawa na sa kanyang buhay. Sawang-sawa na siya sa kanyang mga magulang na palagi nalang siyang kinukompara sa kanyang nakakatandang kapatid. Para sa mga magulang niya ay wala na siyang nagawang tama. Hindi nakikita ang mga sakripisyo at hirap na ginawa niya para maipagmalaki rin siya ng kanyang mga magulang. Dahil gustong-gusto na niya makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang, handa na ba siyang makasal sa lalaking hindi niya naman mahal at mas lalong hindi niya kilala? Si Luke Archer Coleman, ang masunurin na anak. Lahat ng mga sinasabi ng kanyang mga magulang lalo na sa kanyang ina ay sinusunod niya dahil alam niya naman na para lang ito sa ikakabuti niya at sa kanilang negosyo. Pero paano kung sinabi ng kanyang mga magulang na gusto siyang ipakasal sa babaeng hindi niya naman kilala at mahal? Susundin pa rin kaya ni Luke ang kagustuhan ng mga ito? Anong mangyayari sa dalawang ito kapag pinagsama sila sa iisang bubong? May mabubuo ba? mabubuong galit, o pagmamahal?

Library

Discover

Genre

Me