Dreame - Lakshana Felysia
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Lakshana Felysia
book-rating-imgREADING AGE 16+
Hanna Stotland
Romance
ABSTRACT
DAILY UPDATE
A Romance Story Hidup Felysia berubah drastis setelah kedua orang tua dan adiknya menjadi korban dalam kecelakaan beruntun. Di tengah kemelut tersebut, Zeline sang sahabat menawarkan bantuan yang mengubah jalan hidupnya. Demi menyambung hidup dan menyelamatkan nyawa adiknya, Felysia pun menerima tawaran itu. H A N N A - S T O T L A N D COPYRIGHT ©2021

Library

Discover

Genre

Me