Dreame - Car Wash Boys Series 3: Marvin Ison
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Car Wash Boys Series 3: Marvin Ison
book-rating-imgREADING AGE 16+
Juris Angela
Romance
ABSTRACT
DAILY UPDATE
"I'm in love with you from the start. And I'll be loving you 'till the end." Teaser: Razz has set her eyes on Marvin since high school. He was the campus most popular boy. Kulang na lamang ay tumalon ang puso niya palabas ng dibdib niya sa tuwing nginingitian siya nito. Pero parang mantilikilya na natunaw ang paghanga niya dito ng pahiyain siya nito sa mismong araw ng stage play nila. And she hated him, since that day. Pinangako niya sa sarili na iyon ang una't huling beses na magsasama sila sa isang proyekto. Iyon din ang araw na dineklara niya sa sarili na isa ng mortal na kaaway na ang turing niya dito. Sa paglipas ng panahon, dumating ang pagkakataon na kinailangan nilang muling magsama sa isang proyekto. Dahil kapwa sila mahilig sa bata, inatasan sila ng Barangay na maging bida sa isang pagtatanghal na para sa mga bata. Ang pagpayag niya sa proyektong iyon yata ang isa sa malaking pagkakamali niya. Dahil sa paglipas ng nga araw na kasama niya ito, hindi niya maiwasan na muling tumibok ang puso niya para dito. Handa na siyang ipaglaban ang pag-ibig niya para kay Marvin ng dumating sa kanya ang isang balita na muling dudurog sa puso niya. May iba nang minamahal ito.

Library

Discover

Genre

Me