Dreame - P.S. I STILL LOVE YOU
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

P.S. I STILL LOVE YOU
book-rating-imgREADING AGE 18+
Jha-Niz
Romance
ABSTRACT
DAILY UPDATE
He was her first... Lahat ng una ay sa kanya niya naranasan. Ngunit dito niya rin unang naranasan ang masaktan ng husto. Noong magbago ang lahat dahil sa isang aksidente. Nang mabangga ito habang nagmamaneho ng motorsiklo pauwi galing sa isang flowershop para ibigay sa kanya ang paboritong bulaklak para sa kanilang 2nd year anniversary. Hindi na siya nito maalala, lahat ng kanilang pinagsamahan ay nabura na sa isipan nito, lahat, kahit ang kaisa-isang nagbibigkis sa kanilang pagmamahalan, ang batang daladala niya noong maaksidente ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa pagbabalik ng alala nito, hindi niya akalain na mararanasan niya rin ang naranasan ng asawa. Ang unti unting mawalan din ng memorya dahil sa isang di-pangkaraniwang sakit. Paano nila mabubuo ang mga pirapirasong magagandang alaala ng nakalipas? Darating pa kaya ang pagkakaton na mabubuo ulit ang kanilang pamilya at muling masabi nina Cassandra at Emilio sa isa't isa ang mga katagang 'I still love you' na paulit ulit na inilalagay ng babae sa tuwing mag-iiwan ito noon ng sulat para sa lalaki?

Library

Discover

Genre

Me