Dreame - Sa Piling ni Lucario (BXB FANTASY)
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Sa Piling ni Lucario (BXB FANTASY)
book-rating-imgREADING AGE 16+
Ai_Tenshi
Fantasy
ABSTRACT
DAILY UPDATE
Ang tadhanang pagmamahalan ng pagkaibang mundo.. Ang ipinagbabawal na pag-iibigan ng isang Diyos at isang mortal. Patutunayan nila na ang pagmamahal ay walang oras, walang espasyo at walang limitasyon.

Library

Discover

Genre

Me